Poslamaýan polatdan guradyjy

FEEGOO-nyň öz möhürleme enjamlary, kebşirleýiş enjamy, CNC gyrkyjy maşyn, CNC egiriji maşyn, CNC zarba urýan maşyn, CNC planlaýjy, suw uçary, lazer kesiji maşyn bar we müşderilere poslamaýan polatdan gury el enjamynyň dürli görnüşlerini dizaýn etmäge we ösdürmäge kömek edip biler.

Poslamaýan polatdan guradyjy, gabyk materialy: 304 poslamaýan polat, ýeliň tizligi sekuntda 90 metre ýetip biler, artykmaçlygy berk we çydamlydyr;poslamaýan polatdan çyzmaga garşylyk, poslama garşylyk, okislenme garşylygy we aňsat arassalamak ýaly köp artykmaçlygy bar.

Güýçli antibakterial häsiýetler;el guradyjylar, köplenç bakteriýalary köpeltmek üçin iň amatly ýer bolan hammamda ýerleşdirilýär.Poslamaýan poladyň özboluşly Cu ionlary bakteriýalar bilen birleşip, bakteriýalary öldürmek üçin bakteriýalaryň içki gurluşyny ýok edip biler, şonuň üçin hassahanany dezinfeksiýa etmek üçin gurallar poslamaýan polatdyr.