• Dragon gaýyk festiwaly

  Dragon gaýyk festiwaly

  ZHEJIANG FEEGOO TEHNOLOGY CO., LTD ähli işgärlere saglyk we Dragon Boat Festiwalyny gutlaýar.Kompaniýa işgärleriniň abadançylygyna we bagtyna ýokary baha berýär we Dragon gaýyk festiwalyny bellemek bilen, zähmeti we yhlasy üçin minnetdarlyk bildirmek üçin sowgat ibermek kararyna geldi ...
  Koprak oka
 • Önüm maslahat berilýän dokma gutusy FG6121

  Önüm maslahat berilýän dokma gutusy FG6121

  Iň soňky täzeligimiz bilen tanyşdyrmak, Dissue Box - gündelik dokuma zerurlyklaryňyzyň iň esasy çözgüdi.Bu ykjam we ýumşak dizaýn diňe bir estetiki taýdan ýakymly bolman, eýsem ajaýyp işleýär, öýüňiziň islendik otagynda üznüksiz amatlylygy üpjün edýär.N bilen ...
  Koprak oka
 • Önümiň tanyşdyrylyşy FG2020 Awtomatiki datçik sabyn dispenseri

  Önümiň tanyşdyrylyşy FG2020 Awtomatiki datçik sabyn dispenseri

  Aşhanaňyza ýa-da hammamyňyza iň täze goşmaçany hödürlemek - FEEGOO tarapyndan ýumşak we ajaýyp SOAP DISPENSER.Highokary hilli poslamaýan polatdan 304 materialdan ýasalan bu sabyn dispenseri dowam etmek üçin gurlup, islendik bezegi doldurjak häzirki zaman görnüşine eýe.FG2020 modeli ...
  Koprak oka
 • täze önüm ekrany - PAPER DISPENSER FG6628

  täze önüm ekrany - PAPER DISPENSER FG6628

  Önümiň ady: KAPYR DISPENSER Model: FG6628 Önümiň ululygy: 27 (W) x15.5 (D) x27 (H) sm Gelip çykyşy: Ningbo, Zhejiang, Hytaý markasy: FEEGOO OEM özleşdirmek hyzmaty üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
  Koprak oka
 • El guradyjylar: Energiýany tygşytlamak üçin ekologiýa taýdan arassa çözgüt

  El guradyjylar: Energiýany tygşytlamak üçin ekologiýa taýdan arassa çözgüt

  Häzirki wagtda dünýä daşky gurşawy goramagyň we energiýa sarp edilişini azaltmagyň täze usullaryny gözleýär.Theyllar boýy meşhurlyk gazanan şeýle çözgütleriň biri, kagyz polotensalarynyň ýerine el guradyjylary ulanmakdyr.Adaty kagyz polotensalary belli ...
  Koprak oka
 • ZHEJIANG FEEGOO TEHNOLOGY CO., LTD Çagalar gününi belleýär

  ZHEJIANG FEEGOO TEHNOLOGY CO., LTD Çagalar gününi belleýär

  Güýçli ýaşlar bir ýurdy güýçlendirýär;akylly ýaşlar bir ýurdy akylly edýär.ZHEJIANG FEEGOO TEHNOLOGY CO., LTD “Çaga ýaly bigünäligi saklaň ...” işe başlady.
  Koprak oka
 • SOAP DISPENSER FG2003

  SOAP DISPENSER FG2003

  Şahsy we hünär arassaçylyk zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt bolan Awtomatiki duýgur sabyn dispenseri FG2003 bilen tanyşdyrmak.Täzeçillik önümimizde, ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berýän 1000ml kuwwatly iň häzirki zaman dizaýny bar ...
  Koprak oka
 • JET HAND DRYER FG2006H - KLASSIK SILVER

  JET HAND DRYER FG2006H - KLASSIK SILVER

  95m / s ýokary ýel tizligi bilen bu el guradyjy ajaýyp çalt guratmak tejribesini hödürleýär.Bu diňe bir wagty tygşytlamak bilen çäklenmän, energiýany hem tygşytlaýar, sebäbi ulanyjylar guradyjyny uzak wagtlap işlemeli däldirler.FG2006H-iň açyk kümüş görnüşi el täsirini ýetirýär ...
  Koprak oka
 • Akylly guradyjy, tomus üçin ajaýyp saýlaw

  Akylly guradyjy, tomus üçin ajaýyp saýlaw

  Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen tomus ýuwaşlyk bilen geldi.Yssy howa şertlerinde adamlar ýadaw we oňaýsyz duýýarlar.Şol sebäpli şol terli günlerde sizi sowatmak üçin akylly el guradyjy tapdyk.PCB mai-de temperatura duýgur barlagy ...
  Koprak oka
 • El guradyjy seriýamyzyň iň täze agzasy, ultra inçe ýokary tizlikli el guradyjy FG3608 bilen tanyşdyrmak

  El guradyjy seriýamyzyň iň täze agzasy, ultra inçe ýokary tizlikli el guradyjy FG3608 bilen tanyşdyrmak

  El guradyjy seriýamyzyň iň täze agzasy, ultra inçe ýokary tizlikli el guradyjy, poslamaýan polat 304 gabyk, UV germisid lampasy we ýokary netijelilik süzgüji bilen tanyşdyrmak.Designumşak dizaýny we innowasiýa aýratynlyklary bilen bu iň täze enjam, ellerimizi guratmagyň usulyny öwürmek üçin niýetlenendir.Dizaýn ...
  Koprak oka
 • FEEGOO hemmelere Täze ýyl gutly bolsun

  FEEGOO hemmelere Täze ýyl gutly bolsun

  Täze 2023-nji ýyl gelýär.Kompaniýa we täze we köne müşderileriň umumy ösüşi üçin sag boluň.22hli FEEGOO adamlaryna 2022-nji ýylda çeken zähmetleri üçin sag bolsun aýdýarys. Has gowy önümler bilen jemgyýete gaýtaryp bereris.2023 Bilelikde işle.
  Koprak oka
 • IP reýting näme - FEEGOO HAND DREYR

  IP reýting näme - FEEGOO HAND DREYR

  Ingressi goramak (IP) reýtingleri, Tehniki standartlaşdyrma boýunça Europeanewropa komiteti (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Daşky gurşaw tarapyndan üpjün edilýän gorag derejeleri - IP kody) tarapyndan döredilýär, bu gurşawyň daşky gurşawy goramagyny görkezýär.Resmi taýdan aýdylanda, “IP” follo bolup biler ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6