Kagyz paýlaýjy

Awtomatiki hajathana kagyzy dispenserihajathana, aşhana, restoran we kagyz polotensalary zerur bolan beýleki ýerler üçin amatly ýerdir.Esasy wezipe, dürli görnüşli polotensalary saklamakdyr.

Material plastmassa, poslamaýan polatdan, görnüşi tegelek we inedördül.Düzediş usuly ýapyş görnüşini we dürtmek usulyny öz içine alýar.

Dokuma gutusynyň suw geçirmeýän derejesini ýokarlandyrmak üçin her dokuma gutusyna ogurlyga garşy gulp dizaýny goşduk.Dokuma gutusyndaky dokumany has netijeli gorap biler.