Awtomatiki elektrik jet el guradyjy FG9988H

45cfa30e7


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material: ABS Plastiki Haryt ölçegi: 321x184x617 (mm)
Gurak wagt : 5-10s Gaplamagyň ululygy: 355x235x670 (mm)
Howanyň tizligi: 40-110m / s (Çotgasyz DC motor) GW / NW: 10.8kg / 9,6kg
Bahalandyrylan güýç: Bahalandyrylan kuwwat: 1000-1300W (Çotgasyz DC motor) Sesi derejesi: Min65 db-den 78db @ 1m

Aýratynlyk

* Elleri guradýan innowasiýa howa rozetkasy.

* Iki reňkli LED datçik görkezijisi.

* Topokarky ýarym dar dizaýn aňsat arassalanmagy üpjün edýär.

* Keramiki ýuwujy, innowasiýa siňdiriji keramiki pad suwy çalt siňdirip biler

HEPA süzgüç

* Howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin atyr goýup bolýar

* Bakteriýa garşy ABS plastmassa, el guradyjymyz, onuň üstünde bakteriýa garşy gorag bar.

* Akylly howa tizligini sazlamak we öçürmek / öçürmek.

erf

AWTOMATIK ELEKTRIK JET EL GURYJY FG9988H
Elleri guradýan innowasiýa howa rozetkasy.

Speedokary tizlikli ýeliň üç tarapy, ýeliň tizligi 115m / s ýetip biler, gury el suw damjalaryny çalt urup biler

Iki reňkli LED sensor görkezijisi.

Windeliň tizligi sekuntda 115 M / s ýetip biler we el guradyjynyň ýokary ýel tizligi elindäki suwy çalt urup biler we el 10 sekuntda gurap biler.Söwda merkezleri, stansiýalar, hassahanalar, restoran we ş.m. köp adamly ýerler üçin gaty amatly el guradyjynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Özboluşly suw siňdiriji keramiki çip dizaýny, el guradyjysyna akýan suwy çalt siňdirip biler

Şol bir wagtyň özünde, keramika çalt üýtgemegiň täsirine eýe.

Suw gutusyna akýan suwy ep-esli tygşytlaýar we şeýlelik bilen el bilen hyzmat etmek üçin çykdajylary azaldýar.

rht
384683b05

El guradyjy düýbünde ýokary netijelilik süzgüç dizaýny, bakteriýanyň 99,9% goşa HEPA süzgüji, mutlak arassa howany üpjün edýär

Umuman, süzgüçiň her alty aýdan çalşylmagyny maslahat berýäris, bu has arassa bolar

Süzgüç gutusynda, el guradyjydan ýeli hoşboý ys alyp bilýän ysly zatlary ýerleşdirmek üçin iki pozisiýa düzülendir.

Suw gutusy: El guradyjynyň düýbünde, süzgüç gutusynyň aşagynda

Funksiýa, suwy siňdirýän keramiki çipden suw damjalaryny almakdyr.

Zerur bolsa deri turbasyny birikdirmek üçin el guradyjy suw gutusynda kiçijik deşik bar

rt

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň