El arassalaýjy

El arassalaýjy enjam, el arassalaýjy ýa-da alkogol pürküji hökmünde hem tanalýan, el we ýokarky gollary dezinfeksiýa etmek üçin dezinfeksiýa maddalaryny kontakt däl görnüşde sepmek üçin induksiýa prinsipini ulanýan elektrik önümidir.El arassalaýjy enjamlary derman kärhanalarynda, azyk gaýtadan işleýän zawodlarda (kompaniýalarda), lukmançylyk we saglygy goraýyşda, banklarda, myhmanhanalarda, restoranlarda we çagalar baglarynda arassaçylygy üpjün etmek üçin elleri dezinfeksiýa etmek üçin giňden ulanylýar.

Bizde CE, FCC, Rohs we başga-da köp önüm şahadatnamalary barel arassalaýjy enjamlar.Epidemiýa döwründe Europeewropadan we ABŞ-dan köp sanly sargyt aldy we müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.