Poslamaýan polatdan awtomatiki datçik diwar oturdylan hammam sabyn dispenseri FG2020

64R8969


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Esasy material: poslamaýan polat # 304 Haryt ölçegi: 101 * 91 * 264mm
Tankyň göwrümi: 1000 ml suwuk üpjünçilik: 0,5-2.5ml (sazlap bolýar)
Induksiýa aralygy: 50-150mm Batareýanyň pesligi: Yşyk-diodly indikator
Duýgurlygyň görnüşi: Duýgur infragyzyl Naprýa: eniýe: DC 6V / AA batareýasy (4 sany)
xv

Aýratynlyk

1. Arassaçylyk - diwara gurlan hammam sabyn dispenseri Awtomatiki degilmeýän infragyzyl, el bilen sabyn paýlaýjydan has arassa.

2. Suw geçirmeýän - poslamaýan polatdan ýasalan dispenser Içindäki ähli elektron bölekleri suwdan uzakda saklamak üçin möhürlenendir. Zynjyr tagtasy sabyn dispenseriniň içindäki möhüm elektron böleklerini netijeli gorap bilýän ýörite suw geçirmeýän we pürküji boýag bilen bejerilýär.

3. Çydamly gurluşyk - poslamaýan polatdan # 304 gabyk örtügini ulanmak, durnukly we çydamly.Sabyn paýlaýjy gabyk 304 material poslamaýan polat, poslamaz, önümi uzak wagtlap owadan saklamaga mümkinçilik berer we gabygyň güýji adaty poslamaýan polatdan ulydyr

4. 5 dürli sazlanyp bilinýän suwuklyk derejesi - Aralyk sazlanylýan we bar bolan täzeden düzmek, LED görkezijisi.Ulanyjylar gaty suwuklaşdyrylan öz isleglerine görä öz suwuk önümlerini saýlap bilerler.Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryň.

5. LED görkezijisi - Iş üçin gyzyl we pes batareýa üçin ýalpyldawuk.Görkezijiniň çyrasy tehniki işgärlere has akylly suwuklygy ýa-da batareýany wagtynda çalyşmagy ýatladyp biler.

6. Uly kuwwaty - 1000ml suwuk dispenser, goşmak aňsat.Uly kuwwatly sabyn dispenseri tehniki işgärleriň tehniki hyzmatyny azaldyp biler.

vd

 

Gözegçilik edilýän aç-açan penjire dizaýny

Aç-açan penjireden, hyzmat ediş işgärleri wagtynda suwuklyk goşup biler ýaly, sabyn paýlaýjy çüýşedäki suwuklygyň mukdaryny synlap bilersiňiz.

 

tjy

 

 

Qualityokary hilli materiallar

1 mm galyňlygy 304 poslamaýan polat gabygyny çotga ýa-da polat edip bolýar.
Güýçli gabygy zaýalamak aňsat däl we poslamaýar.
Maşynyň üstki bejergisi: barmak yzlaryna garşy boýag

 

er

Diwara gurlan hammam sabyn dispenseri
Ogurlyga garşy dizaýn

Iki gezek ogurlyga garşy gorag, ýokarky örtük ogurlyga garşy gulp, açmak üçin ýörite açar gerek, maşynyň içindäki sabynyň ogurlanmagynyň öňüni alyp biler.
Aşakdaky ogurlyga garşy gulp sabyn dispenseriniň hereket etmeginiň öňüni alyp biler we sabyn dispenseriniň ogurlanmagyndan gorap biler.

ýtj

 

 

Suwuklyk goşmak aňsat

Sabyn paýlaýjynyň ýokarky gapagyny açyň we kremniniň jel gapagyny aýryň.suwuklygy gönüden-göni goşup biler.

Sabyn paýlaýjy paneli açmagyň zerurlygy ýok, suwuklyk goşmak has aňsat.

Jikme-jiklik

vd
wer

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň